Hướng dẫn cài đặt máy in hóa đơn các dòng Xprinter K58

Đầu tiên bạn tải Drvier máy in hóa đơn Xprinter mini K58 theo link sau: Tải về tại đây

 • Bước 1: chạy file driver mới tải về, Chọn I accept -> Next

 • Bước 2: Tiếp tục -> Next

 • Bước 3: vẫn Tiếp tục -> Next

 • Bước 4: Chọn -> Finish

 • Bước 5: chọn thông số theo số thứ tự đánh dấu từ 1 đến 5


Diễn giải cấu hình thiết lập:

 • (1) USB: cổng kết nối giữa máy tính với máy in
 • (2) XP-58C: loại khổ máy in đang cài đặt
 • (3) Set Default Printer: thiết lập máy in mặc định khi in
 • (4) Check USB Port: bước này quan trọng giúp kiểm tra xem máy tính có kết nối thành công với máy in hay không.

 • (5) Install Now: thiết lập các bước trên đầy đủ thì bấm Install Now để cài đặt
 • Bước cuối: in ra hóa đơn test để kiểm tra quá trình kết nối cài đặt thành công.

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DRIVER CHI TIẾT

Hướng dẫn cài đặt máy in hóa đơn các dòng Xprinter

Đầu tiên bạn tải Drvier máy in hóa đơn Xprinter theo link sau: Tải về tại đây

 • Bước 1: chạy file driver mới tải về, Chọn I accept -> Next

 • Bước 2: Tiếp tục -> Next

 • Bước 3: vẫn Tiếp tục -> Next

 • Bước 4: Chọn -> Finish

 • Bước 5: chọn thông số theo số thứ tự đánh dấu từ 1 đến 5


Diễn giải cấu hình thiết lập:

 • (1) USB: cổng kết nối giữa máy tính với máy in
 • (2) XP-80C: loại khổ máy in đang cài đặt
 • (3) Set Default Printer: thiết lập máy in mặc định khi in
 • (4) Check USB Port: bước này quan trọng giúp kiểm tra xem máy tính có kết nối thành công với máy in hay không.

 • (5) Install Now: thiết lập các bước trên đầy đủ thì bấm Install Now để cài đặt
 • Bước cuối: in ra hóa đơn test để kiểm tra quá trình kết nối cài đặt thành công.

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DRIVER CHI TIẾT

Hướng dẫn cài đặt máy in hóa đơn các dòng Zywell

Đầu tiên bạn tải Drvier máy in hóa đơn Zywell theo link sau: Tải về tại đây

 • Bước 1: chạy file driver mới tải về, Chọn -> Next

 • Bước 2: Tiếp tục -> Next

 • Bước 3: vẫn Tiếp tục -> Next

 • Bước 4: Chọn -> Finish

 • Bước 5: chọn thông số theo số thứ tự đánh dấu từ 1 đến 5


Diễn giải cấu hình thiết lập:

 • (1) USB: cổng kết nối giữa máy tính với máy in
 • (2) POS-80C: loại khổ máy in đang cài đặt
 • (3) Set Default Printer: thiết lập máy in mặc định khi in
 • (4) Check USB Port: bước này quan trọng giúp kiểm tra xem máy tính có kết nối thành công với máy in hay không.

 • (5) Install Now: thiết lập các bước trên đầy đủ thì bấm Install Now để cài đặt
 • Bước cuối: in ra hóa đơn test để kiểm tra quá trình kết nối cài đặt thành công.

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DRIVER CHI TIẾT

Hướng dẫn cài đặt máy in mã vạch Xprinter XP-DT426B

1. Cài đặt Driver máy in mã vạch Xprinter XP-DT426B

Đầu tiên bạn tải Drvier máy in mã vạch Xprinter XP-DT426B theo link sau: Tải về tại đây

– BƯỚC 1: Chạy file Driver DT426B, Chọn I Iaccept… -> Next

– BƯỚC 2: Next

– BƯỚC 3: Next -> Finish để tiến hành cài đặt

– BƯỚC 4: Chọn Install Printer Drivers -> Next

– BƯỚC 5: Chọn cổng Other -> Next

– BƯỚC 6: Bạn lựa chọn đúng Model máy XP-DT426B -> Next -> Next -> Finish để kết thúc quá trình cài đặt Driver cho máy in mã vạch XP-DT426B nhé!

 

2. Hướng dẫn chọn Port cho máy in mã vạch Xprinter XP-DT426B

Sau khi cài đặt driver xong, tiếp theo Tamipos sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình cơ bản cho máy in mã vạch qua các thao tác dưới đây.

– BƯỚC 1: Bấm vào biểu tượng Windows (Start -> Setting -> Devices -> Printers & Scanners)

– BƯỚC 2: Tại mục “Printer” đã xuất hiện “XP-DT426B” là Driver chúng ta vừa cài đặt. Ta chọn vào máy in và chọn “Manage” rồi chọn “Printer properties” để mở hộp thoại cấu hình.


– BƯỚC 3: Tại tab “Port” ta tìm đến cổng mà máy in hóa đơn kết nối đã biết trong bước kiểm tra port ở trên. Tick vào ô trước port đó, có nhiều loại kết nối khác nhau cho từng nhu cầu sử dụng máy.

3. Cài đặt khổ giấy cho máy Xprinter XP-DT426B

– BƯỚC 1: bấm tiếp qua thẻ Gerenal -> Preferences

– BƯỚC 2: Chọn Tab Page Setup -> Chọn New

– BƯỚC 3: Bạn đặt tên và điều chỉnh kích thước khổ tem theo đúng kích thước tem của bạn ở With và Height ở đây XPOS đang sử dụng khổ giấy A6 ( 100mm x 150mm. -> Ok. (Left – Right bạn để 0mm nhé)

Như vậy là bạn đã cấu hình cài đặt xong kích thước tem cho máy in mã vạch Xprinter XP-DT426B rồi nhé!

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DRIVER MÁY IN MÃ VẠCH XPRINTER XP-DT426B

 

Hướng dẫn cài đặt máy in mã vạch Xprinter XP-420B

1. Cài đặt Driver máy in mã vạch Xprinter XP-420B

Đầu tiên bạn tải Drvier máy in mã vạch Xprinter XP-420B theo link sau: Tải về tại đây

– BƯỚC 1: Chạy file Driver 420B, Chọn I Iaccept… -> Next

– BƯỚC 2: Next

– BƯỚC 3: Next -> Finish để tiến hành cài đặt

– BƯỚC 4: Chọn Install Printer Drivers -> Next

– BƯỚC 5: Chọn cổng Other -> Next

– BƯỚC 6: Bạn lựa chọn đúng Model máy XP-420B -> Next -> Next -> Finish để kết thúc quá trình cài đặt Driver cho máy in mã vạch XP-420B nhé!

2. Hướng dẫn chọn Port cho máy in mã vạch Xprinter XP-420B

Sau khi cài đặt driver xong, tiếp theo Tamipos sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình cơ bản cho máy in mã vạch qua các thao tác dưới đây.

– BƯỚC 1: Bấm vào biểu tượng Windows (Start -> Setting -> Devices -> Printers & Scanners)

– BƯỚC 2: Tại mục “Printer” đã xuất hiện “XP-420B” là Driver chúng ta vừa cài đặt. Ta chọn vào máy in và chọn “Manage” rồi chọn “Printer properties” để mở hộp thoại cấu hình.


– BƯỚC 3: Tại tab “Port” ta tìm đến cổng mà máy in hóa đơn kết nối đã biết trong bước kiểm tra port ở trên. Tick vào ô trước port đó, có nhiều loại kết nối khác nhau cho từng nhu cầu sử dụng máy.

3. Cài đặt khổ giấy cho máy Xprinter XP-420B

– BƯỚC 1: bấm tiếp qua thẻ Gerenal -> Preferences

– BƯỚC 2: Chọn Tab Page Setup -> Chọn New

– BƯỚC 3: Bạn đặt tên và điều chỉnh kích thước khổ tem theo đúng kích thước tem của bạn ở With và Height ở đây XPOS đang sử dụng khổ giấy A6 ( 100mm x 150mm. -> Ok. (Left – Right bạn để 0mm nhé)

Như vậy là bạn đã cấu hình cài đặt xong kích thước tem cho máy in mã vạch Xprinter XP-420B rồi nhé!

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DRIVER MÁY IN MÃ VẠCH XPRINTER XP-420B

 

Hướng dẫn cài đặt máy in mã vạch Xprinter XP-350B

1. Cài đặt Driver máy in mã vạch Xprinter XP-350B

Đầu tiên bạn tải Drvier máy in mã vạch Xprinter XP 350 theo link sau: Tải về tại đây

– BƯỚC 1: Chạy file Driver 350B, Chọn I Iaccept… -> Next

– BƯỚC 2: Next

– BƯỚC 3: Next -> Finish để tiến hành cài đặt

– BƯỚC 4: Chọn Install Printer Drivers -> Next

– BƯỚC 5: Chọn cổng Other -> Next

– BƯỚC 6: Bạn lựa chọn đúng Model máy XP 350B -> Next -> Next -> Finish để kết thúc quá trình cài đặt Driver cho máy in mã vạch XP 350B nhé!

2. Hướng dẫn cấu hình cơ bản cho Máy in mã vạch XPRINTER

Sau khi cài đặt driver xong, tiếp theo Tamipos sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình cơ bản cho máy in mã vạch qua các thao tác dưới đây.

– BƯỚC 1: Bấm vào biểu tượng Windows (Start -> Setting -> Devices -> Printers & Scanners)

– BƯỚC 2: Tại mục “Printer” đã xuất hiện “XP-350B” là Driver chúng ta vừa cài đặt. Ta chọn vào máy in và chọn “Manage” rồi chọn “Printer properties” để mở hộp thoại cấu hình.
– BƯỚC 3: Tại tab “Port” ta tìm đến cổng mà máy in hóa đơn kết nối đã biết trong bước kiểm tra port ở trên. Tick vào ô trước port đó, có nhiều loại kết nối khác nhau cho từng nhu cầu sử dụng máy.

3. Cài đặt khổ giấy cho máy Xprinter XP 350B

– BƯỚC 1: bấm tiếp qua thẻ Gerenal -> Preferences

– BƯỚC 2: Chọn Tab Page Setup -> Chọn Edit

– BƯỚC 3: Bạn điều chỉnh kích thước khổ tem theo đúng kích thước tem của bạn ở With và Height ở đây XPOS đang sử dụng khổ giấy 72mm x 22mm. -> Ok. (Left – Right bạn để 0mm nhé)

Như vậy là bạn đã cấu hình cài đặt xong kích thước tem cho máy in mã vạch Xprinter XP 350B rồi nhé!

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DRIVER MÁY IN MÃ VẠCH XPRINTER XP-350B

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo
Chúng tôi ở đây và luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn cho quý khách. Đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần :)