Máy in hóa đơn

Máy in mã vạch

Máy quét mã vạch

Văn hóa của tamipos

01 TẦM NHÌN
Trở thành nhà cung cấp thiết bị uy tín hàng đầu Việt Nam.
02 NHIỆM VỤ

Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cho khách hàng.

03 TINH THẦN
Chuyên nghiệp, tiếp thu, đổi mới và vượt lên.
04 GIÁ TRỊ

Tin cậy, Đổi mới, Sáng tạo, Sự hài lòng, Đôi bên cùng có lợi.

05 VĂN HÓA

Hạnh phúc, Sức khỏe, Tăng trưởng, Cảm ơn.

06 THÁI ĐỘ
Nhiệt tình, tận tâm, sự hài lòng của khách làm trung tâm.